Dagpengene viste sig at være det der hjalp mig

For et halvt år siden var firmaet, hvor jeg længe havde arbejdet nødsaget til at fyre alle ansatte. Jeg stod uden varsel uden arbejde.

Det hele var ret besværligt. Jeg har aldrig været uden stabil indtægt. Glædeligvis har jeg siden jeg begyndte at arbejde betalt til akasse. Det var min redning, da jeg til min overraskelse blev jobsøgende.

Jeg har engang imellem formodet, at det ikke var nødvendigt at overføre penge til a-kasse. Jeg har jo ikke været
ledig før i tiden, men glædeligvis var jeg begavet nok til at fortsætte som medlem.

uden forberedelse var ledig var medlemskabet altså bare en stor sikkerhed.

A-kassen var behjælpelige med at få styr på det økonomiske aspekt og det juridiske, ligesom de hjalp med at lede efter nye jobs, forfattemotiverede jobansøgninger og cirriculum vitae. Det var egentlig nogenlunde overskueligt.

Det vrimler ikke med jobs i min profession. På baggrund af det var jeg beredt på, at jeg ville være uden arbejde i et stykke tid. Pengemæssigt ville det blive hårdt, men det kunne godt lykkes. Jeg var berettiget til dagpenge som medlem af en a-kasse. På grund af det var jeg tilsikret pengemæssigt. Arbejdsløshedsdagpenge er ikke magen til en fast løn, men jeg behøver ikke sælge mit hjem, og jeg går ikke sulten i seng. Det er det væsenligste for mig, og det er jeg absolut taknemmelig over.

Der findes jo mange arbejdsløshedskasser, og det essentielle for mig er, at den jeg er medlem af er relevant for mit erhverv. Akassen skal desuden være troværdige. Glædeligvis følte jeg mig i trygge hænder.

Jeg kom til en håndfuld planlagte tider hos min arbejdsløshedskasse, og der var endvidere chance for at booke sig ind til forskellige undervisning, hvor jeg blev klogere på fx jobsøgning.

For nogle måneder siden blev jeg kontaktet af Business Danmark – som lod mig vide, at arbejdsløshedskassen havde et eventuelt arbejde til mig. Jeg var positivt overrasket.

Kort tid efter var jeg til møde hos min kommende arbejdsgiver. Det forløb positivt, og senere samme dag oplyste de mig om, at de havde valgt mig.

Jeg nåede at være arbejdsløs i tre måneder, og det er en stor lettelse, at jeg nu har en fast indtægt. Jeg er begejstret for min nye arbejdsplads.
Det er hårdt at være arbejdsledig, og det er væsentligt betydningsfuldt at modtage den rigtige vejledning.

Jeg følte mig godt hjulpet på mig af min virksomhedskonsulent.
At have krav på dagpenge som meldt ind i en akasse var helt sikkert min overlevelse pengemæssigt. På den måde var jeg forsikret rent økonomisk, og jeg var ikke på noget tidspunkt tvunget til at afskaffe de materielle goder, jeg elsker allermest.